Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16206
Title: Tham luận của bác sĩ Đinh Văn Thắng, đại biểu Hà Nội, về vấn đề cần củng cố và phát triển hơn nữa màng lưới y tế xã
Authors: Đinh Văn Thắng
Keywords: Củng cố
Kỳ họp 2
Khóa II
Màng lưới y tế xã
Phát triển
Tham luận
Abstract: Tầm quan trọng, kết quả thực tế, nguyên nhân của các thành tích trong ngành y tế. Trách nhiệm của các cán bộ ý tế trong vấn đề phát triển, củng cố màng lưới y tế xã. Đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu chung và các vấn đề cần giải quyết của y tế xã
Date Created: 11 đến 20-4-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 388-393, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 11.4 đến ngày 20.4.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.