Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16208
Title: Tham luận của ông Trần Danh Tuyên, đại biểu Hà Nội, thay mặt Tổng Công đoàn Việt Nam về công tác Công đoàn phục vụ việc thực hiện kế hoạch Nhà nước
Keywords: Công tác Công đoàn
Kế hoạch Nhà nước
Kỳ họp 2
Khóa II
Tham luận
Abstract: Những nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước: Phong trào thì đua yêu nước; Chế độ bảo hộ an toàn lao động; Vấn đề kỷ luật lao động; Vấn đề đời sống của công nhân, viên chức; Chế độ Đại hội công nhân viên chức và ký kết hợ
Date Created: 11 đến 20-4-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 398-404, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 11.4 đến ngày 20.4.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.