Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16209
Title: Tham luận của ông Hoàng Bình, đại biểu Thái Nguyên về vấn đề kiến thiết cơ bản và xây dựng khu gang thép Thái Nguyên
Keywords: Kiến thiêt
Kỳ họp 2
Khóa II
Thái Nguyên
Tham luận
Xây dựng khu gang thép
Abstract: Bổ sung một số vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ, kinh tế thuộc công tác kiến thiết và xây dựng khu gang thép Thái Nguyên. Thành tích và những khuyết điểm nhược điểm của công trường gang thép.
Date Created: 11 đến 20-4-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 404-408, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 11.4 đến ngày 20.4.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.