Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16266
Title: Tham luận của ông Trần Mạnh Quỳ, đại biểu Quảng Trị về công tác tài chính của Nhà nước ta trong 9 tháng đầu năm 1961
Authors: Trần Mạnh Quỳ
Keywords: 1961
9 tháng đầu năm
Kinh tế tài chính
Kỳ họp 3
Khóa II
Tham luận
Abstract: Trình bày số liệu cụ thể về tình hình kinh tế tài chính của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm. Đưa ra những biện pháp thu, chi của quản lý tài chính Nhà nước. Mở rộng và tăng cường quản lý vốn cho vay dài hạn
Date Created: 23 đến 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 158-161, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.