Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16277
Title: Lời kêu gọi ngày 27 tháng 10 năm 1961 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên thế giới
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Lời kêu gọi
Kỳ họp 3
Khóa II
Quốc hội các nước
Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Abstract: Nêu tình hình nghiêm trọng của cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đồng thời tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ của Quốc hội các nước trên thế giới hãy vì sự nghiệp hòa bình và an ninh chung
Date Created: 27-10-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 191-193, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.