Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16278
Title: Lời kêu gọi ngày 18 tháng 9 năm 1961 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc gửi Quốc hội các nước về việc ký ngay hòa ước với Đức
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc
Keywords: Kêu gọi
Ký hòa ước với Đức
Kỳ họp 3
Khóa II
Quốc hội các nước
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc
Abstract: Nêu ra nhiệm vụ cấp bách của các dân tộc là bảo vệ hòa bình, tránh nguy cơ một cuộc chiến tranh với vũ khí hạt nhân. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc gửi lời kêu gội khẩn cấp sự ủng hộ của Quốc hội các nước để giải quyết hòa bình vấn đề Đ
Date Created: 18-9-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 197199, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 23.10 đến ngày 27.10.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.