Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16286
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Mê-hi-cô và Ca-nada từ 02-12/10/2003
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Mehico
Báo cáo công tác
Canada
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Khái quát kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Mê-hi-cô và Ca-nada. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 8-11-2003
Issue Date: 2003
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 498UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 654,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.