Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16288
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại vương quốc Thụy Điển và Vương quốc Anh
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Thượng viện
Tổ chức nghị viện Anh
Thụy Điển
Anh
Báo cáo công tác
Giám sát Chính phủ
Hạ viện
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Nội dung nghiên cứu: Về tổ chức Quốc hội Thụy Điển, giám sát và công cụ giám sát của Quốc hội Thụy Điển; Về tổ chức của Nghị viện Anh, về hoạt động giám sát Chính phủ của Hạ viện và Thượng viện. Nhận xét và kiến nghị của
Date Created: 24-11-2005
Issue Date: 2005
Format: 11 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1911UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.