Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16296
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc tại Mỹ của Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta từ ngày 10 - 23/5/2003
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Dự luật nhân quyền
Đạo tin lành
Hoa Kỳ
Kinh tế thương mại
Tây Nguyên
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Các nội dung cụ thể: Về Dự luật nhân quyền, Vấn đề người Thượng và Đạo Tin lành ở Tây Nguyên, về quan hệ Việt - Mỹ, về kinh tế thương mại, về các vấn đề nhân đạo, về giáo dục dành cho Việt Nam, về các vấn đề quốc tế và k
Date Created: 6-6-2003
Issue Date: 2003
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 707,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.