Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16299
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Cộng hòa Brasil
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Brasil
Hạ viện
Thượng viện
Abstract: Vài nét về Brasil. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Brasil. Các cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Jãoa Paulo Cunha, gặp Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện,… Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 12-2-2004
Issue Date: 2004
Format: 11 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCCHB2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 964,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.