Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16300
Title: Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Lào của Đoàn Ủy ban Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội từ ngày 11-14/2/2004
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Lào
Trung tâm thông tin thư viện
Văn phòng Quốc hội Lào
Abstract: Về công tác tổ chức Đại hội đồng AIPO 26. Về tòa nhà làm việc của Văn phòng Quốc hội bạn. Về dự án hỗ trợ văn phòng Quốc hội Lào xây dựng Trung tâm thông tin thư viện. Về giao lưu giữa hai văn phòng Quốc hội.
Date Created: 9-3-2004
Issue Date: 2004
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 681UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 508,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.