Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16330
Title: Tham luận của bà Lê Thị Xuyến, đại biểu Quảng Nam về vấn đề phụ nữ thực hiện kế hoạch Nhà nước
Authors: Lê Thị Xuyến
Keywords: Kế hoạch Nhà nước
Kỳ họp 4
Khóa II
Phụ nữ
Tham luận
Abstract: Những thành tích đạt được và những khó khăn, nhiệm vụ đặt ra về cầy cấy, chăn nuôi, tiết kiệm, phát triển nhóm trẻ trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp của quần chúng phụ nữ thực hiện phong trào thi đua yêu nước của toàn dân
Date Created: 17 đến 26-4-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 175-179, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17.4 đến ngày 26.4.1962)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.