Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16426
Title: Tờ trình về dự luật sửa đổi và bổ sung luật nghĩa vụ quân sự ngày 15/4/1960
Authors: Võ Nguyên Giáp
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Tờ trình
Khóa II
Nghĩa vụ quân sự
1960
Bổ sung luật
Dự luật sửa đổi
Kỳ họp 5
Abstract: Đưa ra đề nghị sửa đổi và bổ sung một số điều trong nội dung luật nghĩa vụ quân sự ngày 15/4/1960
Date Created: 22 đến 27-10-1962
Issue Date: 1962
Format: tr. 65-68, .pdf
Source: Quốc hội khoá II. Kỳ họp lần thứ 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.