Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16523
Title: Tham luận của ông Nguyễn Ngọc Trìu, đại biểu Thái Bình, về công tác khai hoang
Keywords: Công tác khai hoang
Kỳ họp 6
Khóa II
Tham luận
Abstract: Trình bày kết quả đạt được và phương hướng giải quyết khó khăn của tỉnh Thái Bình: Công tác vận động đồng bào đi khai hoang; Xác định phương hướng sản xuất;Tổ chức quản lý và lãnh đạo; Vấn đề lương thực; ...
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 299-301, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.