Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16539
Title: Tham luận của ông Trần Tín, đại biểu Bình Định, về vấn đề đưa cơ sở hợp tác xã mua bán về xã để phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống ở nông thôn
Keywords: Cơ sở hợp tác
Kỳ họp 6
Khóa II
Nông thôn
Sản xuất và đời sống
Tham luận
Abstract: Phát biểu về toàn bộ công tác thương nghiệp phục vụ cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp và vấn đề đưa cơ sở hợp tác xã mua bán về xã tạo điều kiện cho ngành thương nghiệp phục vụ tốt cuộc vận động cho việc sản xuât nông nghiệp và cải tiế
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 361-364, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.