Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16558
Title: Tham luận của ông Nguyễn Văn Hưởng, đại biểu Long Xuyên, về vấn đề xây dựng đông y dân lập và tổng kết kinh nghiệm chuyên môn của ngành Đông y
Keywords: Kinh nghiệm chuyên môn
Kỳ họp 6
Khóa II
Ngành đông y
Tham luận
Xây dựng đông y
Abstract: Trình bày về vấn đề cấp thiết cần xây dựng đông y dân lập và vấn đề tổng kết kinh nghiệm chuyên môn đông y
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 437-439, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 77.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.