Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16560
Title: Tham luận của ông Ngô Gia Khảm, đại biểu Hà Nội, về cuộc vận động " nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu "
Keywords: Tham luận
Ý thức trách nhiệm
Khóa II
Lãng phí
Quan liêu
Tăng cường quản lý
Cải tiến kỹ thuật
Chống tham ô
Kinh tế tài chính
Kỳ họp 6
Abstract: Trình bày về ý kiến về cuộc vận động " nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật chống tham ô lãng phí, quan liêu " của Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Bước đầu công tác quản lý kinh tế tài chính đi vào nề nếp theo đườn
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 444-445, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 79.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.