Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16565
Title: Tham luận của ông Huỳnh Văn Tiểng, đại biểu Sài Gòn - Chợ lớn, về phong trào đấu tranh của nhân dân thành phố Sài Gòn - Chợ lớn
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa II
Nhân dân
Phong trào đấu tranh
Sài Gòn - Chợ lớn
Tham luận
Abstract: Diễn biến tình hình đấu tranh của nhân dân thành phố Sài Gòn - Chợ lớn, mở màn cho quá trình quật khởi là giai cấp công nhân và nhân dân lao động đòi quyền làm chủ
Date Created: 28-4 đến 8-5-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 462-465, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 28.4 đến ngày 8.5.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 84.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.