Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16605
Title: Lời khai mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh
Authors: Trường Chinh
Keywords: Lời khai mạc
Kỳ họp 7
Khóa II
Abstract: Đưa ra các vấn đề sẽ nghiên cứu trong kỳ họp và tuyên bố khai mạc kỳ họp
Date Created: 27 đến 30-10-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 23, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.10 đến ngày 30.10.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 476,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.