Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16623
Title: Tham luận lên án Mỹ - Diệm tàn sát, khủng bố các tăng ni và tín đồ Phật giáo ở miền Nam
Authors: Trần Quang Dung
Keywords: Mỹ - Diệm
Phật giáo
Tăng ni
Tham luận
Kỳ họp 7
Khóa II
Khủng bố
Miền Nam
Abstract: Trình bày tình hình Phật giáo miền Nam ngày càng trở nên nguy hiểm, tính mạng của các tăng ni và tín đồ Phật giáo đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Tỏ lòng biết ơn các tầng lớp đồng bào và các tôn giáo bạn ở miền Bắc đã sát cánh đấu tranh chống Mỹ - diệm
Date Created: 27 đến 30-10-1963
Issue Date: 1963
Format: tr. 121-122, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.10 đến ngày 30.10.1963)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.