Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16661
Title: Tham luận về ván đề công tác thủy lợi là biện pháp hàng đầu và cũng là vấn đề sống còn của nhân dân Vĩnh Phúc
Authors: Vũ Quế, đại biểu Vĩnh Phúc
Authors: Vũ Quế, đại biểu Vĩnh Phúc
Keywords: Công tác thủy lợi
Kỳ họp 8
Khóa II
Nhân dân
Tham luận
Vĩnh phúc
Abstract: Tình hình công tác thủy lợi của tỉnh Vĩnh Phúc. Thành tích đạt khi thực hiện những nhiêm vụ, phương hướng và khó khăn với tỉnh. Tinh thần tích cực của nhân dân về vấn đề thủy lợi
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 125-128, .pdf
Source: Quốc hội khoá II. Kỳ họp lần thứ 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.