Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16664
Title: Tham luận về việc phát triển kinh tế miền núi
Authors: Bùi Văn Kín
Keywords: Kỳ họp 8
Khóa II
Miền núi
Phát triển kinh tế
Tham luận
Abstract: Đưa ra những minh chứng chứng minh những kết quả đã đạt được tại tỉnh Hòa Bình và một vài kinh nghiệm và biện pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 137- 139, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.