Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16678
Title: Tham luận về tác dụng của công tác thủy lợi đã làm trong năm 1963 và những biện pháp thực hiện kế hoạch xây dựng thủy lợi trong năm nay
Authors: Nguyễn Như Quĩ
Keywords: Thủy lợi
Kỳ họp 8
Khóa II
Tác dụng
Tham luận
1963
Biện pháp thực hiện
Công tác thủy lợi
Kế hoạch xây dựng
Abstract: Phát biểu một vài ý kiến về tác dụng của công tác thủy lợi đã làm trong năm 1963 và những biện pháp thực hiện kế hoạch xây dựng thủy lợi năm 1964
Date Created: 29-3 đến 4-4-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 195-199, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 29.3 đến ngày 4.4.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.