Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16741
Title: Báo cáo công tác của Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Singapore và Australia
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Australia
Báo cáo công tác
Luật giao dịch điện tử
Singapore
Thị trường điện lực
Thị trường Khoa học công nghệ
Abstract: Các nội dung chính của đợt công tác tại Singapore và Australia: Về Luật giao dịch điện tử và các vấn đề có liên quan; Về thị trường Khoa học công nghệ; Về thị trường điện lực. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn công tác.
Date Created: 4-8-2004
Issue Date: 2004
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 636UBKHCNMT11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 932,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.