Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16744
Title: Báo cáo chuyến thăm và làm việc của Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại CHLB Đức
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Bảo vệ rừng
Đức
Khoa học và công nghệ
Phát triển rừng
Thị trường công nghệ
Abstract: Một số vấn đề của Cộng hòa liên bang Đức mà Đoàn công tác đã nghiên cứu: Bảo vệ và phát triển rừng; Về hoạt động của thị trường công nghệ; Về phát triển khoa học và công nghệ. Một số nhận xét và kiến nghị của Đoàn công tác.
Date Created: 6-9-2004
Issue Date: 2004
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 690UBKHCNMT11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 943,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.