Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16746
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ấn Độ
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Pháp luật khoa học công nghệ
Nông nghiệp
Ngư nghiệp
Ấn Độ
Báo cáo công tác
Chính sách khoa học công nghệ
Lâm nghiệp
Abstract: Một số vấn đề Đoàn ghi nhận được sau chuyến công tác tại Ấn Độ: Về chính sách, pháp luật khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Ấn Độ; Về một số kinh nghiệm thành công của Ấn Độ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Một số kiến nghị và đề x
Date Created: 14-11-2003
Issue Date: 2003
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 372UBKHCNMT11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 649,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.