Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16808
Title: Tham luận về vấn đề văn nghệ phục vụ nhiệm vụ cách mạng và vấn đề giáo dục hoàn thiện cho thế hệ trẻ
Keywords: Văn nghệ
Tham luận
Thế hệ trẻ
Cách mạng
Giáo dục
Kỳ họp 1
Khóa III
Abstract: Trình bày về những đóng góp của giới văn nghệ và phương hướng hoạt động trong thời gian tới; những hạn chế trong dạy thể dục và mỹ thuật cho học sinh, khẳng định vai trò của mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, niềm tin vào 4ơng lai...
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 249-252, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.