Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16842
Title: Tham luận về vấn đề đào tạo giáo viên trung học
Keywords: Đào tạo giáo viên trung học
Kỳ họp 1
Khóa III
Tham luận
Abstract: Trình bày về cách thức đào tạo giáo viên của nước ta và những bất cập; tình hình mới của ngành giáo dục: yêu cầu về giáo viên cấp 2 và cấp 3 không nhiều và không cấp bách như trước, số học sinh tốt nghiệp lớp 10 vượt xa yêu cầu tuyển sinh các trường Đại h
Date Created: 25-6-1964 đến 3-7-1964
Issue Date: 1964
Format: tr. 373-375, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 25.6 đến ngày 3.7.1964)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.