Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16881
Title: Kêu gọi toàn thể người công giáo yêu nước đoàn kết cùng toàn dân chống Mỹ, cứu nước
Authors: Hồ Thành Biên
Keywords: Công giáo
Đấu tranh
Đế quốc Mỹ
Kỳ họp 2
Khóa III
Abstract: Tố cáo hành động mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. Những đóng góp của đồng bào tôn giáo trong sự nghiệp chung của dân tộc, chống lại Mỹ và tay sai
Date Created: 07-04 đến 10-04-1965
Issue Date: 1965
Format: tr. 104-106, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 7.4 đến ngày 10.4.1965)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.