Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16913
Title: Lời kêu gọi ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên Thế giới
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Trần Đăng Khoa
Lời kêu gọi
Kỳ họp 2
Khóa III
Abstract: Toàn văn lời kêu gọi ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên Thế giới về tình hình hết sức nghiêm trọng ở Việt Nam do chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra và có những hành động thích hợp ủng hộ
Date Created: 10-04-1965
Issue Date: 1965
Format: tr. 207-209, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 7.4 đến ngày 10.4.1965)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.