Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16945
Title: Nghiêm khắc phê phán đế quốc Mỹ đàn áp, khủng bố, tàn phá đối với Phật giáo ở hai miền Nam, Bắc Việt Nam trong 11 năm qua
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Tham luận
Phật giáo
Tàn phá
Khủng bố
Miền Bắc
Miền Nam
Mỹ
11 năm
Đàn áp
Kỳ họp 3
Khóa III
Abstract: Tố cáo những tội ác của Mỹ trong tàn phá, khủng bố, đàn áp Phật giáo ở miền Nam và miền Bắc. Những đóng góp của tín đồ Phật giáo trong sản xuất và chiến đấu. Khẳng định quyết tâm kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn của tín đồ Phật giáo
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 285-287, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.