Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16954
Title: Anh chị em văn nghệ sĩ với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước
Authors: Nguyễn Đình Thi
Keywords: Kỳ họp 3
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa III
Tham luận
Văn nghệ sĩ
Abstract: Trình bày những đóng góp, hoạt động và những khó khăn của văn nghệ sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiệm vụ của ngành văn học, nghệ thuật trong thời gian tới: nghiên cứu cơ bản xây dựng vững chắc nền văn hóa dân tộc, khôi phục các công trình văn hóa d
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 322-325, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.