Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16955
Title: Đào tạo tại chức cán bộ đại học nông nghiệp trong thời chiến
Authors: Ưng Định
Keywords: Cán bộ đại học nông nghiệp
Chiến tranh
Đào tạo tại chức
Kỳ họp 3
Khóa III
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu và những khó khăn trong đào tạo tại chức cán bộ đại học nông nghiệp trong thời chiến. Nhiệm vụ đẩy mạnh mọi hình thức đào tạo cán bộ trong thời gian tới
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 326-329, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.