Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16985
Title: Công nghiệp địa phương phục vụ nông nghiệp trong tình hình cả nước có chiến tranh
Authors: Nguyễn Bá Diện
Keywords: Công nghiệp địa phương
Chiến tranh
Kỳ họp 3
Khóa III
Nông nghiệp
Tham luận
Abstract: Trình bày về yêu cầu mới trong nông nghiệp, những thành tựu đạt được trong việc gắn chặt công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp ở Thái Bình. Đề xuất một số kiến nghị: trang bị nhà máy cơ khí 500 tấn cắt/gọt một năm ở Thái Bình, trang bị máy nông nghiệ
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 463-466, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.