Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16996
Title: Chiến tranh nhân dân của ta nhất định đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ
Authors: Đặng Tính
Keywords: Chiến tranh
Chiến tranh phá hoại bằng không quân
Kỳ họp 3
Khóa III
Mỹ
Tham luận
Abstract: Trình bày tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và những thắng lợi của nhân dân ta trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Niềm tin vào 4ơng lai thắng lợi, thống nhất đất nước
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 501-508, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.