Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17004
Title: Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ đới với đồng bào Tây Nguyên
Authors: Y-Wang
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa III
Mỹ
Tây Nguyên
Tội ác
Tham luận
Abstract: Trình bày về tội ác và thủ đoạn của Mỹ với đồng bào Tây Nguyên. Những thành tựu đạt được trong sản xuất và chiến đấu của Tây Nguyên. Niềm tin vào 4ơng lai thắng lợi, thống nhất đất nước
Date Created: 15-4-1966 đến 22-4-1966
Issue Date: 1966
Format: tr. 545-547, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 15.4 đến ngày 22.4.1966)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 89.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.