Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17068
Title: Lời kêu gọi của Quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa III, kỳ họp thứ 4
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kỳ họp 4
Khóa III
Lời kêu gọi
Quốc hội
Abstract: Toàn văn lời kêu gọi của Quốc hội kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới kịch liệt lên án tội ác xâm lược và những hành động vô cùng dã man của đế quốc Mỹ
Date Created: 22-5-1968
Issue Date: 1968
Format: tr. 293-296, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.5 đến ngày 22.5.1968)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.