Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17111
Title: Động viên lực lượng phụ nữ thực hiện nhiêm vụ trong tình hình mới
Authors: Lê Thị Xuyến
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa III
Lực lượng phụ nữ
Tham luận
Abstract: Trước những nhiệm vụ lớn lao và vô cùng vẻ vang của tổ quốc hiện nay, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập trung vào 2 công tác lớn: Vận động phụ nữ tham gia lao động sản xuất với ngày công, giờ công cao, lao động có kỹ thuật, có năng suất cao; Đẩy mạnh công
Date Created: 31-5 đến 5-6-1970
Issue Date: 1970
Format: tr. 202-204, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 31.5 đến ngày 5.6.1970)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.