Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17139
Title: Đồng bào Công giáo quyết tâm sản xuất và chiến đấu
Authors: Hồ Thành Biên
Keywords: Công giáo
Chiến đấu
Kỳ họp 7
Khóa III
Sản xuất
Tham luận
Abstract: Thể hiện sự vui mừng trước những thắng lợi của nhân dân 3 nước Đông Dương trong kháng chiến chống quân xâm lược; khẳng định quyết tâm của nhân dân Công giáo trong chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước
Date Created: 1-3-1971 đến 4-3-1971
Issue Date: 1971
Format: tr. 74-76, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 1.3 đến ngày 4.3.1971)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.