Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17182
Title: Báo cáo kết quả khảo sát tại Thái Lan và Malaysia
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Malaysia
Thái Lan
Abstract: Khái quát tình hình chung của Thái Lan và Malaysia. Vể cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền và hệ thống ngân sách nhà nước ở Thái Lan và Malaysia; Về quy trình ngân sách của hai nước. Một số nhận xét và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 6-11-2003
Issue Date: 2003
Format: 9 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 574UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 830,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.