Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17183
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu về quản lý tài chính - ngân sách của Đoàn Ủy ban Kinh tế và Ngân sách tại Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Cộng hòa Pháp
Ngân sách
Quản lý tài chính
Vương quốc Bỉ
Abstract: Đánh giá tổng quát về tình hình và kết quả hoạt động của đoàn công tác. Kết quả tìm hiểu và thu hoạch của Đoàn tại Công hòa Pháp và Vương quốc Bỉ. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. Nhận xét và đánh giá của Đoàn.
Date Created: 29-3-2004
Issue Date: 2004
Format: 27 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 780UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.