Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/17191
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Đoàn Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội tại Hàn Quốc
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Báo cáo công tác
Chính sách thu nhập cá nhân
Hàn Quốc
Thu nhập chịu thuế
Abstract: Khái quát hoạt động của Đoàn công tác. Một số tình hình của Hàn Quốc qua tìm hiểu trong thời gian ở Hàn Quốc: Về chính sách thu nhập cá nhân; Cách tính thu nhập chịu thuế; Các khoản miễn trừ và giảm trừ cho đối tượng cư trú có thu nhập tổng hợp,…
Date Created: 29-11-2006
Issue Date: 2006
Format: 12 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3096UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.