Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17235
Title: Báo cáo về ngoại giao
Authors: Nguyễn Duy Chinh
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 2
Khóa IV
Ngoại giao
Abstract: Trình bày những nhiệm vụ ngoại giao phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đánh giá những thắng lợi ngoại giao đã đạt được từ đầu năm 1971; nêu những phương hướng hoạt động ngoại giao trong thời gian tới
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 61-77, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.