Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17236
Title: Phương hướng nhiệm vụ tài chính nhà nước và ngân sách nhà nước năm 1972
Authors: Đặng Việt Châu
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa IV
Năm 1972
Ngân sách nhà nước
Tài chính nhà nước
Abstract: Phân tích những khó khăn về tài chính nước ta năm 1972; yêu cầu đối với công tác tài chính của kế hoạch nhà nước 1972; những nhiệm vụ tài chính năm 1972: đẩy mạnh các nguồn thu trong nước, phân phối vốn một cách hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 79-84, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.