Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17240
Title: Quyết tâm sắt đá của nhân dân Nghệ An "Kiên trì và đẩy mạnh cuộc chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn"
Authors: Hủn Quang Kình
Keywords: Kỳ họp 2
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa IV
Nghệ An
Abstract: Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng; quyết tâm của nhân dân Nghê An trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 117-120, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.