Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17258
Title: Đồng bào Công giáo quyết chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Authors: Hồ Thành Biên
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 2
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa IV
Tham luận
Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Abstract: Trình bày thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta; những đóng góp của nhân dân Công giáo trong kháng chiến chống Mỹ và khẳng định đồng bào Công giáo quyết tâm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa xã hội thắng
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 185-187, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.