Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17259
Title: Vấn đề chống thiên tai lũ lụt, bảo về rừng và trồng cây gây rừng
Authors: Nguyễn Tạo
Keywords: Trồng cây gây rừng
Khóa IV
Tham luận
Bảo về rừng
Chống lũ lụt
Chống thiên tai
Kỳ họp 2
Abstract: Trình bày thực trạng thiên tai của nước ta; điều kiện sông ngòi của miền Bắc và miền Nam; thực trạng bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng; đề xuất kiến nghị: đặt mạnh vấn đề xây dựng kinh tế miền núi rừng, bảo vệ, phát triển, khai thác tài nguyên rừng…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 188-190, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.