Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17281
Title: Coi trọng nguồn lợi thủy sản tốt hơn nữa
Authors: Đàm Quang Trung
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa IV
Tham luận
Thủy sản
Abstract: Trình bày tầm quan trọng của nghề nuôi cá; điều kiện tự nhiên và xã hội Việt Nam để phát triển nghề nuôi cá; những khó khăn trong hoạt động nuôi cá ở Việt Nam và đề xuất kiến nghị: đẩy mạnh việc nuôi cá và khai thác cá tốt hơn, tiến tới nuôi hết diện tích
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 271-274, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.