Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17284
Title: Bồi dưỡng và bảo vệ sức khỏe của lao động nữ
Authors: Trương Thị Mỹ
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa IV
Lao động phụ nữ
Tham luận
Abstract: Trình bày thành tựu đạt được của lao động phụ nữ trong sản xuất và chiến đấu; những khó khăn trong sử dụng lao động phụ nữ; đề xuất kiến nghị: quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng lao động nữ, phát triển mạnh các nhà trẻ đường phố, tổ chức nhà trẻ theo ca, coi tr
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 284-287, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.