Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17285
Title: Lên án chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Đế quốc Mỹ
Authors: Bùi Thị Cẩm
Keywords: Kỳ họp 2
Kháng chiến chống Mỹ
Khóa IV
Tham luận
Việt Nam hóa chiến tranh
Abstract: Trình bày những tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến trang Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị cải thiện công cuộc kháng chiến chống Mỹ: đẩy mạnh năng suất lao động và hiệu suất công tác, vạch trần tội ác của Mỹ ngụy, lên tiếng biểu dương và ủng hộ cuộc
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 288-290, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.